سرفصل آموزش Arc GIS مقدماتی

سرفصل آموزش Arc GIS  مقدماتی

قابلیت و توانایی­های ArcCatalog

اصول و مفاهیم ArcCatalog

چه چیزهایی در ArcCatalog وجود دارد؟

ساختن یک Catalog

مدیریت محتویات Catalog

نمایش جغرافیایی یک Item

نمایش مقادیر در یک جدول

کار با Metadata

جستجوی یک Item

کار با نقشه­ ها و لایه­ های آن

آشنایی با انواع فرمت داده­ ها و ایجاد لایه­ ها (Shapefile  و ...)

ایجاد Geodatabase و آشنایی با ساختار آن


ArcMap

مقدمه ­ای بر ArcMap

مفاهیم ArcMap

ایجاد یک نقشه در ArcMap و ایجاد پروژه

مدیریت لایه­ ها

کار با جداول توصیفی و Join & Relate جداول توصیفی

نمادسازی لایه­ ها (Symbology) و ایجاد داده با فرمت Lyr

کار با گرافیک­ها و متون و برچسب گذاری (Label گذاری)

تهیه Layout از نقشه ها برای چاپ

انواع روش­های شناسایی، بازیابی و پرسش­ گیری (Query) و انتخاب عوارض (Selection)

ترسیم نقشه، اصلاح و ویرایش (Editing) در ArcMap

کار با فایل­های CAD در ArcMap

زمین مرجع سازی (Georeferencing) در ArcMap

ایجاد لایه نقطه ای با بهره گیری از مختصات نقاط آن (Add X,Y Data)/ 0 نظر / 35 بازدید