درباره GIS

درباره GIS

نرم افزار نقشه برداری و تجزیه و تحلیل ArcGIS به شما امکان می دهد داده های خود را از لحاظ محل سکونت خود بر روی نقشه تجسم و تجزیه و تحلیل کنید. شما می توانید اطلاعات خود را با محتویات مجموعه ای از اطلاعات جغرافیایی جهانی Esri افزایش دهید. سپس از ArcGIS برای اندازه گیری دقیق، الگوهای نقطه و شناسایی روابط بین ویژگی ها استفاده کنید. شما همچنین می توانید راه های کارآمد را برنامه ریزی کنید، انتخاب سایت سودآور و پیش بینی های مدل را برای تصمیم گیری بهتر انجام دهید.

https://www.esri.com/en-us/arcgis/analytics/overview

/ 0 نظر / 13 بازدید