لایه های شیپ فایل gis شهر بناب برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

 

لایه های شیپ فایل gis شهر بناب برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

 

لایه شیپ فایل gis خطوط منحنی میزان شهر بناب

 

لایه DEM شهر بناب (30 متر)


لایه شیپ فایل gis شیب شهر بناب


لایه شیپ فایل gis جهت شیب شهر بناب


شیپ فایل gis پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل شهر بناب

 

لایه شیپ فایل gis پراکندگی خاک شهر بناب

 

لایه شیپ فایل gis معابر شهر بناب

 

 شیپ فایل gis خطوط راه آهن شهر بناب


لایه شیپ فایل gis کاربری اراضی شهر بناب

 

لایه شیپ فایل gis نقاط سدهای موجود در شهر بناب

 

 لایه شیپ فایل gis نقاط فرودگاه های موجود در شهر بناب

 

لایه شیپ فایل gis همباران شهر بناب

 

لایه شیپ فایل gis همدما شهر بناب


لایه شیپ فایل gis رودخانه های شهر بناب

 

 شیپ فایل gis محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان

 

 شیپ فایل gis موقعیت روستاها و شهرهای شهر بناب

 
نقشه های 1.25000 شهر بناب به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره.

در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما در لیست بالا، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.


در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.


حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com

h.65_mansouri@yahoo.com
09197540524

 

/ 0 نظر / 42 بازدید