لایه های شیپ فایل gis شهر مراغه برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

 

لایه های شیپ فایل gis شهر مراغه برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

 

لایه شیپ فایل gis خطوط منحنی میزان شهر مراغه

 

لایه DEM شهر مراغه (30 متر)


لایه شیپ فایل gis شیب شهر مراغه


لایه شیپ فایل gis جهت شیب شهر مراغه


شیپ فایل gis پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل شهر مراغه

 

لایه شیپ فایل gis پراکندگی خاک شهر مراغه

 

لایه شیپ فایل gis معابر شهر مراغه

 

 شیپ فایل gis خطوط راه آهن شهر مراغه


لایه شیپ فایل gis کاربری اراضی شهر مراغه

 

لایه شیپ فایل gis نقاط سدهای موجود در شهر مراغه

 

 لایه شیپ فایل gis نقاط فرودگاه های موجود در شهر مراغه

 

لایه شیپ فایل gis همباران شهر مراغه

 

لایه شیپ فایل gis همدما شهر مراغه


لایه شیپ فایل gis رودخانه های شهر مراغه

 

 شیپ فایل gis محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان

 

 شیپ فایل gis موقعیت روستاها و شهرهای شهر مراغه

 
نقشه های 1.25000 شهر مراغه به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره.

در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما در لیست بالا، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.


در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.


حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com

h.65_mansouri@yahoo.com
09197540524

 

/ 0 نظر / 43 بازدید