لایه های شیپ فایل gis شهر تبریز برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

 
لایه های شیپ فایل gis شهر تبریز برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile
لایه شیپ فایل gis خطوط منحنی میزان شهر تبریز
 
لایه DEM شهر تبریز (30 متر)

لایه شیپ فایل gis شیب شهر تبریز

لایه شیپ فایل gis جهت شیب شهر تبریز

شیپ فایل gis پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل شهر تبریز
 
لایه شیپ فایل gis پراکندگی خاک شهر تبریز
 
لایه شیپ فایل gis معابر شهر تبریز
 
 شیپ فایل gis خطوط راه آهن شهر تبریز
لایه شیپ فایل gis کاربری اراضی شهر تبریز

لایه شیپ فایل gis نقاط سدهای موجود در شهر تبریز
 لایه شیپ فایل gis نقاط فرودگاه های موجود در شهر تبریز
لایه شیپ فایل gis همباران شهر تبریز
لایه شیپ فایل gis همدما شهر تبریز

لایه شیپ فایل gis رودخانه های شهر تبریز
 
 شیپ فایل gis محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان
 
 شیپ فایل gis موقعیت روستاها و شهرهای شهر تبریز
 
نقشه های 1.25000 شهر تبریز به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)
و غیره.
در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما در لیست بالا، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com
/ 1 نظر / 195 بازدید
سیا

سلام چطور می توان gis یاد گرفت