Arc GIS

یکی از مؤلفین کتاب پیشرفته: آموزش کاربردی جعبه ابزار Arc TOOLBOX در نرم افزار Arc GIS

لایه های gis استان سیستان و بلوچستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"
 
لایه های gis استان سیستان و بلوچستان برای انجام پروژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان سیستان و بلوچستان
 
لایه DEM استان سیستان و بلوچستان(30 متر)

لایه شیب استان لرستان

لایه جهت شیب استان سیستان و بلوچستان

پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل سیستان و بلوچستان
 
لایه پراکندگی خاک استان سیستان و بلوچستان
 
لایه معابر استان سیستان و بلوچستان
 
لایه کاربری اراضی شهر سیستان و بلوچستان

لایه رودخانه های استان سیستان و بلوچستان
 
محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان سیستان و بلوچستان
 
موقعیت روستاها و شهرهای استان سیستان و بلوچستان
 
نقشه های 1.25000 لرستان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)
و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com
09197540524
  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧

انجام پروژه های spss

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

دانشجویان عزیز می توانند برای انجام پروژه های Spss خود با شماره 09197540524 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس h.65_mansouri@yahoo.com و یا h.65.mansouri@gmail.com پیام بفرستند.

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩

لایه های gis استان لرستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"
 
لایه های gis استان لرستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان لرستان
 
لایه DEM استان لرستان (30 متر)

لایه شیب استان لرستان

لایه جهت شیب استان لرستان

پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل لرستان
لایه پراکندگی خاک استان لرستان
 
لایه معابر استان لرستان
 
لایه کاربری اراضی شهر لرستان

لایه رودخانه های استان لرستان
 
محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان لرستان
 
موقعیت روستاها و شهرهای استان لرستان
 
نقشه های 1.25000 لرستان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)
و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com
09197540524
  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩

انجام مکانیابی دفن زباله با نرم افزار Arc GIS

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد" 

دوستان برای انجام پروژه های مکانیابی دفن زباله با شماره 09197540524 تماس بگیرند. لازم به ذکر است پروژه از مکان یابی دفن زباله به صورت آماده نیز وجود دارد که با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد.

 

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠

انجام پروژه های و پایان نامه های GIS به روش TOPSIS

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

انجام پروژه های و پایان نامه های GIS به روش  TOPSISدر زمان کوتاه و با دقت بالا.

با شماره 09197540524 تماس حاصل فرمایید.

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸

انجام پروژه های مکانیابی به روش AHP در GIS

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"

دوستان و دانشجویان می توانند برای انجام پایان نامه ها و پروژه های خود در کوتاه ترین زمان با شماره 09197540524 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس H.65_mansouri@yahoo.com  و H.65.mansouri@gmail.com پیام دهند. هزینه ها به صورت توافقی می باشد، با تخفیف دانشجوی.

منصوری فرد

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸

لایه های gis استان زنجان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

"زیستن در دنیای مدرن، ابزار مدرن می طلبد"
 
لایه های gis استان زنجان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile
لایه خطوط منحنی میزان استان زنجان
لایه DEM استان زنجان (30 متر)
لایه شیب استان زنجان
لایه جهت شیب استان زنجان
پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل زنجان
لایه پراکندگی خاک استان زنجان
لایه معابر استان زنجان
لایه کاربری اراضی شهر زنجان
لایه رودخانه های استان زنجان
محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان زنجان
موقعیت روستاها و شهرهای استان زنجان
نقشه های 1.25000 زنجان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)
و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.
در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.
حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com
09197540524
  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢

لایه های gis استان خوزستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه های gis استان خوزستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile
لایه خطوط منحنی میزان استان خوزستان
لایه DEM استان خوزستان (30 متر)
لایه شیب استان خوزستان
لایه جهت شیب استان خوزستان
پهنه بندی شدت زلزله و خطوط گسل خوزستان 
لایه پراکندگی خاک استان خوزستان
لایه معابر استان خوزستان
لایه کاربری اراضی شهر خوزستان
لایه رودخانه های استان خوزستان
محدوده استان، شهرستان، بخش و دهستان خوزستان
موقعیت روستاها و شهرهای استان خوزستان
نقشه های 1.25000 خوزستان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)
و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.
در صورت واگذار کردن پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.
حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

h.65.mansouri@gmail.com
09197540524
  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢