Arc GIS

حامد منصوری فرد. یکی از مؤلفین کتاب پیشرفته: آموزش کاربردی جعبه ابزار Arc TOOLBOX در نرم افزار Arc GIS

انجام پروژه های WEB GIS

سلام دوستان

برای انجام پروژه های WEB GIS شما می توانید با شماره 09197540524 تماس بگیرید و یا به جی میل h.65.mansouri@gmail.com پیام بگذارید.

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

انجام پروژه های WEB GIS

سلام دوستان

برای انجام پروژه های WEB GIS شما می توانید با شماره 09197540524 تماس بگیرید و یا به جی میل h.65.mansouri@gmail.comپیام بگذارید.

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳

اطلاعات و آمار گردشگری استان های کشور

اطلاعات و آمار گردشگری استان های کشور

گیلان

مازندران

گلستان

شیراز

مشهد

اصفهان

و ...

با شماره 09197540524 تماس بگیرید تا از دیگر استان ها نیز اطلاع یابید.

h.65.mansouri@gmail.com

قیمت ها به صورت توافقی می باشد.

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳

لایه های gis استان کردستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه های gis استان کردستان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان کردستان

لایه  DEM استان کردستان (30 متر)

لایه  شیب استان کردستان

لایه  جهت شیب استان کردستان

لایه  پراکندگی خاک استان کردستان

لایه  چاه های استان کردستان

لایه  معابر استان کردستان

لایه کاربری اراضی شهر کردستان

لایه رودخانه های استان کردستان

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان کردستان

موقعیت روستاهای استان کردستان

نقشه های 1.25000 کردستان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

 

h.65.mansouri@gmail.com

09197540524

 

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢

لایه های gis استان زاهدان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه های gis استان زاهدان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان زاهدان

لایه  DEM استان زاهدان (30 متر)

لایه  شیب استان زاهدان

لایه  جهت شیب استان زاهدان

لایه  پراکندگی خاک استان زاهدان

لایه  چاه های استان زاهدان

لایه  معابر استان زاهدان

لایه کاربری اراضی شهر زاهدان

لایه رودخانه های استان زاهدان

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان زاهدان

موقعیت روستاهای استان زاهدان

نقشه های 1.25000 زاهدان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

 

 

09197540524

h.65.mansouri@gmail.com

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٢

لایه های gis استان خراسان شمالی برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه های gis استان خراسان شمالی برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان خراسان شمالی

 

لایه  DEM استان خراسان شمالی(30 متر)

 

لایه  شیب استان خراسان شمالی

 

لایه  جهت شیب استان خراسان شمالی

 

لایه  پراکندگی خاک استان خراسان شمالی

 

لایه  چاه های استان خراسان شمالی

 

لایه  معابر استان خراسان شمالی

 

لایه کاربری اراضی شهر خراسان شمالی

 

لایه رودخانه های استان خراسان شمالی

 

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان خراسان شمالی

 

موقعیت روستاهای استان خراسان شمالی

 

نقشه های 1.25000 خراسان شمالی به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

 

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

 

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

 

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

 

09197540524

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٦

لایه های gis استان خراسان رضوی برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان خراسان رضوی

لایه  DEM استان خراسان رضوی(30 متر)

لایه  شیب استان خراسان رضوی

لایه  جهت شیب استان خراسان رضوی

لایه  پراکندگی خاک استان خراسان رضوی

لایه  چاه های استان خراسان رضوی

لایه  معابر استان خراسان رضوی

لایه کاربری اراضی شهر خراسان رضوی

لایه رودخانه های استان خراسان رضوی

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان خراسان رضوی

موقعیت روستاهای استان خراسان رضوی

نقشه های 1.25000 خراسان رضوی به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

09197540524

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٦

لایه های gis استان گیلان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefile

لایه خطوط منحنی میزان استان گیلان

لایه  DEM استان گیلان (30 متر)

لایه  شیب استان گیلان

لایه  جهت شیب استان گیلان

لایه  پراکندگی خاک استان گیلان

لایه  چاه های استان گیلان

لایه  معابر استان گیلان

لایه کاربری اراضی شهر گیلان

لایه رودخانه های استان گیلان

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان گیلان

موقعیت روستاهای استان گیلان

نقشه های 1.25000 گیلان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

09197540524

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢

لایه های gis استان اصفهان برای انجام پرو‍ژه های دانشجویی shapefiles

لایه خطوط منحنی میزان استان اصفهان

لایه  DEM استان اصفهان (30 متر)

لایه  شیب استان اصفهان

لایه  جهت شیب استان اصفهان

لایه  پراکندگی خاک استان اصفهان

لایه  معابر استان اصفهان

لایه کاربری اراضی شهر اصفهان

لایه رودخانه های استان اصفهان

محدوده استان،  شهرستان، بخش و دهستان اصفهان

موقعیت روستاهای استان اصفهان

نقشه های 1.25000 اصفهان به صورت فایل اتوکد(DWG & DGN)

و غیره. در صورت موجود نبودن لایه مورد نیاز شما، می توانید با ما تماس بگیرید تا در صورت امکان آن را فراهم آوریم.

در صورت واگذار کرد پروژه های خود به ما، از این لایه ها به صورت رایگان در پروژه شما استفاده خواهد شد. در غیر این صورت با قیمت توافقی به فروش می رسد.

حق الزحمه انجام پروژه ها به صورت توافقی می باشد.

09197540524

  
نویسنده : حامد منصوری فرد ; ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢